English Italiano Francais Deutsch Espanol  
The Documentation Centre Database
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Bibliography
-
 
The bibliography regarding Poland was prepared by Elzbieta Bilska-Wodecka (2004).
Nowacki Misterium pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej , “Pamietnik Teatralny”, z. 3-4 , 1960
Postekalski Dróg odkupienia naszego wlasnymi Meki Pana naszego Jezusa Chrystusa po miejscach znakami na gruncie Zebrzydowskim polnym rozmieszczeniem rozdzielonych nowa pamiatka z lacinskiego na polski przelozona przez O. M. Postekalskiego , 1611
Reich Pamiatka 200-letniego istnienia Kalwaryi na Górze Sw. Anny , (tlum.) J. Bednarz, Wroclaw , 1909
Szablowski Architektura Kalwarii Zebrzydowskiej (1600-1702) , “Rocznik Krakowski”, t.24 , 1933
Tripplin Góra Kalwaria czyli Nowy Jeruzalem polozona dzis w Guberni Warszawskiej, Obwodzie Warszawskim, Powiecie czerskim. Opis historyczno-statystyczny , 1854
Weckowiak Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura , 1982
Wyczawski Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru OO. Bernardynów i kalwaryjskich drózek , 1987
Roszczynialski Kalwaria Wejherowska, jej fundatorowie, duszpasterze i uroczystosci , 1928
Piekary Śląskie (1869)
Szulist W., Pielgrzymki na Kaszubach, Studia Pelplińskie, 5 (1974), s. 51-63
Walkusz J., Kalwaria Wejherowska pod zarządem duchowieństwa diecezjalnego [w:] G.A. Kustusz, B.J. Soiński (red.) Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu, Wejherowo 1999
Węckowiak J., Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura, Wejherowo 1982
Kalwaria Pacławska (1668) , www.kalwaria.franciszkanie.pl
Barcik S.J., Kalwaria Pacławska, Warszawa 1985
Czerepińscy J., A., Zespół chałup w Kalwarii Pacławskiej, Polska Sztuka Ludowa, 2 (1965)
Droga Krzyża Chrystusowego, albo nabożeństwo przy odprawianiu Stacji na Kalwarii Pacławskiej, Lwów 1768
Dziedzic S., Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Pacławska podobieństwa i różnice, Peregrinus Cracoviensis, 2 (1995), s. 113-123.
Gizell S., Małe miasta – wielki problem, Miasto, 4 (1987).
European Calvaries in Polish research.
Bilska E., Zagospodarowanie oraz promocja kalwarii polskich i sacri monti dla turystyki i ruchu pielgrzymkowego [w:] Turystyka w obiektach sakralnych i zabytkowych, Kraków 1999, s. 43
Bilska-Wodecka E., Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Kraków 2003
Bilska-Wodecka E., Typology of European Calvaries, Peregrinus Cracoviensis, 10 (2000), s. 143-164
Mitkowska A., Sacro Monte – park pielgrzymkowy, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, monografia 101, Kraków 1990
Mitkowska A., Ochrona sacri moniti (kalwarii) we włoskim systemie parków narodowych Piemontu [w:] J. Partyka (red.) Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003, s. 109-122.
Polish Calvaries – General , www.nasza-arka.pl
Bania Z., Święte miary jerozolimskie. Grób Pański, Anastasis, Kalwaria, Warszawa 1997
Bilska E., Pielgrzymki do sanktuariów męki pańskiej w Polsce – geneza, przemiany, współczesność, Peregrinus Cracoviensis, 4 (1996), s. 233-242
Bilska E. , Przemiany kulturowych i religijnych funkcji kalwarii w Polsce [w:] A. Jackowski et al. (red.) Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1995, s. 201-220
« Previous page


divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
divisore
 
    Credits    Site map    Cookie Policy

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Torino (n.14 del 02/04/2009)
Sacrimonti.net UNESCO PROGETTO INTERREG ITALIA SVIZZERA Beni Culturali REGIONE LOMBARDIA Regione Piemonte